VARUKORG 0Item(s)

Du har inga produkter i din varukorg.

Product was successfully added to your shopping cart.

Köpvillkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av våra produkter (nedan kallade Produkterna) av Svenska Värmepumpar AB, 559266-8049, (nedan kallat Luftia), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Luftia. Vid försäljning till konsument tillämpar Luftia de tvingande regler som följer med Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Produkter

Produkter som säljs av Luftia kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en Svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning

Beställning av Produkterna sker via webbshopen www.Luftia.se, Luftias showroom, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Luftia bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Luftia ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Luftia rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Luftias sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Luftia ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Köp via telefon, mail eller chatt (kundservice)

Om du väljer att lägga din beställning via vår kundtjänst på telefon, mail eller chatt godkänner du som kund automatiskt våra köpvillkor som om du själv la beställningen via hemsidan. Luftias personal tar ej emot kortuppgifter på något sätt så betalningsalternativen i det fallet är begränsade till faktura eller delbetalning.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges på Luftias webbplats är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Kort eller Delbetalning

Om du väljer att betala med Kort eller hanteras betalningen av Svea Ekonomi. Vid kortbetalningen reserveras summan direkt vid köpet.

Om du väljer att betala med delbetalning hanteras den av Wasa Kredit och kontraktet aktiveras efter att varan är levererad eller tjänsten är utförd. 

Fakturabetalning

Vid betalning med Faktura får du en faktura efter ditt köp som förfaller inom 30 dagar. Fakturan skickas ut med e-post (email) till den angivna epostadressen, direkt av Luftia via ekonomisystemet Visma

För köp med delbetalning eller faktura behöver du:

 • Personnummer (alt. organisationsnummer) anges vid beställning.
 • Som privatperson är du folkbokförd i Sverige.
 • Du har inga tidigare betalningsanmärkningar.
 • Din leveransadress för varorna är samma adress som den
folkbokförda (alt. juridiskt registrerade) adressen eller att varorna
 vid samtidigt köp av installation levereras till vår installatör.

I det fall Kunden är i dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift enligt lag med för närvarande 60 kr. Betalar inte kunden i rätt tid har Luftia rätt att erhålla dröjsmålsränta 25,5% samt Luftia har rätt i tillämpliga fall att hålla inne leverans eller del därav.>

Kreditupplysning i kassan

När du väljer att hämta dina uppgifter i kassan utförs en kreditupplysning på det personnummer du fyllt i. Denna kreditupplysning påverkar inte din kreditvärdighet utan är endast till för att se om din kreditvärdighet är okej.

Leverans och leveranstid

På Luftia erbjuder vi två leveranssätt. Att få varorna hemskickade direkt till din adress är fraktfritt. Du kan också välja att få varorna skickade till en montör (om du köper med installation) och då tar montören med sig varorna på installationsdagen. Om du väljer att få varorna levererade till montör så gäller din ångerrätt från det datum montören har mottagit varan.

Normal leveranstid på produkter är 2-5 arbetsdagar. Normalt väntetid på tjänster är mellan 2-4 veckor, kan vara längre eller kortare beroende på säsong.

Om du väljer hemleverans ansvarar du själv för att vara tillgänglig för avisering, samt att värmepumpen finns på plats vid eventuell installation. Om pumpen inte anlänt en vecka innan installation ska du kontakta Luftia.se så att vi har möjlighet att flytta installationen. Om pumpen inte är på plats vid installation kommer ni att debiteras en bomkörning på 2500 kr inkl. moms

*Vägen till adressen måste vara färdbar. Ötillägg tillkommer för öar utan fast broförbindlse (eller bilfärja som går minst en gång i halvtimmen)

Betalningssäkerhet

Luftia garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Luftia.se är säkra. Luftia erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Bambora, en av nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort ger kunden kortuppgifter till Bambora i deras checkout. Luftia hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Personuppgifter - GDPR

Personuppgifter som lagras i vårt system
Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och fastighetsbetäckning. Kundens uppgifter ligger skyddade i Luftias system där endast de som har behörighet kan logga in. Personuppgiftsansvarig är ägaren till Luftia.se. All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat (SSL-certifikat med utökad validering) utfärdat av VeriSign.

Användning
Luftia lagrar dessa uppgifter för att kunna leverera kundens beställning, hantera ev. returer samt reklamatoner. Luftia kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Luftia medverkar ej till att skicka SPAM. Kunden får endast information gällande sin beställning, leverans samt nyhetsbrev. Genom att beställa av Luftia.se godkänner kunden att Luftia får skicka nyhetsbrev och erbjudande till kundens e-postadress. Kunden kan när som helst avsluta sin prenumeration genom en länk i brevet. I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Luftia lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Luftia dokumenterar även viss kommunikation som Luftia har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Luftia. 

Registerutdrag
Enligt GDPR har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas till eller tas bort. Detta görs genom att kontakta Luftia på e-postadress info@Luftia.se Det är företagates skyldighet att att justera ev. felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter som kunden meddelar Luftia.

Luftia använder sig av Googles annonstjänster. Se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Lagringstid
Kundens uppgifter lagras i 5 år från senaste beställning. Om kunden begär att de raderas inom 5 år så tas vissa uppgifter bort direkt och övriga så snart lagen tillåter det enligt gällande Svenska bokfringsregler. Vissa uppgifter måste sparas upp till 7 år.

ROT-avdrag

Följande gäller i de fall Kunden avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt kapitel 67 i inkomstlagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetet är av den arten att det helt eller delvis är arbeten avseende reparation*, underhåll*, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura-modellen gäller fr.o.m. 1 Juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med det belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock max 50.000:-.

Följande villkor måste uppfyllas.

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
 2. Kunden ska - om entreprenören så begär - överlämna särskilt meddelande från Skatteverket om den totala skattereduktion som beställaren redan utnyttjat under året och har kvar att utnyttja.
 3. Kunden ska vid beställning ange det/de personnummer på vilka ROT-avdrag ska utnyttjas. Kunden ska ange den fastighetsbeteckning alt. Bostadsrätssförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras. Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
 4. Kunden försäkrar att han helt eller delvis är ägare/ innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
 5. Luftia ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
 6. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger Luftia rätt att omgående kräva/fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska till Luftia inom 10 dagar från krav/fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Luftia begärde utbetalning från Skatteverket.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Köp av plomberade förbrukningsvaror, som till exempel filter, rengöringsmedel etc., kan endast ångras om plomberingen är obruten. Luftia betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 bankdagar efter att returnerad produkt kommit Luftia till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Luftia, förslagsvis skriftligen via e-post: info@Luftia.se före varan returneras. Enligt EU:s nya regler för internethandel har man rätt att returnera använd vara inom ångerrätten men att Luftia då har rätt att göra avdrag för värdeminskningen. Avdraget för öppnade förpackningar till filter, rengöringsmedel etc. avdrages med 100%.

Ångerrätt gäller ej på beställningsvaror. Alla värmepumpar i kategorin "luft-vatten" är beställningsvaror.

Ej utlösta order

Vid händelse av att du ej löser ut försändelsen debiteras du utöver fraktkostnaden 390 kronor för tillkomna kostnader. (Ångerrätten gäller ej vid outlöst order)

Bomkörning

En bomkörning kostar 2500 kr. Den utfärdas vid följande tillfällen:

 • Kund har valt "hemleverans" men pumpen finns inte på plats vid installationen.
 • Installationen kan inte utföras enligt kundens önskemål (ta gärna hjälp av kundtjänst innan beställning om du är osäker.)
 • Installationen kan inte utföras p.g.a betongvägg eller dylikt problem (Vi kan ofta förmedla håltagare om du säger till vid beställning).
 • Kund har lagt beställning själv men värmepumpen får inte plats på den tänkta placering (gäller inte om kund och installatör kan hitta en annan lämplig placering) *Ta gärna hjälp av kundtjänst innan beställning om du är osäker.
 • Kund flyttar installationen mindre än 48h innan överenskommen tid.
 • Vägen till adressen är ej färdbar

Garanti och reklamationsrätt

Luftia säljer enligt sina garantivillkor alla produkter med 1 årsmaterialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen Luftia levererade Produkten.
Vid köp av värmepump med installation gäller följande garanti.
*Luftia förhåller sig till respektive tillverkare vad gäller garantivillkor.
För förlängd garanti krävs att service genomförs år 2 och 4 av en av Luftia godkända tekniker eller underantrepenörer.


Om kunden använder en egen certifierad installatör åligger det kunden och dess installatör att registrera eventuell garanti hos generalagent eller tillverkare.

 • Panasonic fullgaranti 5 år
 • Mitsubishi Electric fullgaranti 5 år
 • Fujitsu fullgaranti 5 år
 • Bosch fullgaranti 5 år
 • Toshiba fullgaranti 5 år
 • Samsung fullgaranti 5 år
 • Toshiba fullgaranti 5 år
 • För produkter inom "AC" gäller generellt fullgaranti 2 år

Om kunden köper utan installation gäller alltså 1 års materialgaranti.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis

Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag om inte annat anges. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar Luftias kundtjänst.

Fabrikationsfel ska konstateras av oss godkänd servicetekniker eller serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Luftia ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Luftia skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av Luftia.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Luftia och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om Luftias allmänna köpvillkor kontaktas kundtjänst via e-post:info@Luftia.se

*endast fastighet, gäller ej inventarier (ex. värmepump).

Företagsuppgifter

Postadress: Lilla Grevegårdsvägen 41, 42655 Västra frölunda, Svenska Värmepumpar AB, 559266-8049