COP och SCOP värde för värmepumpar

Vad är COP?

COP står för ”coefficient of preformance” och är ett mätvärde för värmepumpar. Värdet visar hur mycket energi värmepumpen kan tillföra jämfört med hur mycket energi den förbrukar. Till exempel; en värmepump med COP 4 ger 4 gånger mer energi än vad den förbrukar.Vid vilken temperatur mäts COP?

COP mäts vid olika temperaturer för olika typer av värmepumpar. För luft-luftvärmepumpar mäts det vid +7°C utomhus och +20°C inomhus. Ibland visar tillverkare COP vid andra temperaturer men +7°C och +20°C är standard. Vad är SCOP?

SCOP står för ”sesonal coefficient of preformance” och är ett samlingsvärde av COP-värden vid olika utomhustemperaturer, olika säsonger som namnet säger. SCOP ger en tydligare bild av värmepumpens effekt under olika delar av året. SCOP mäter mellan -15°C till + 15°C utomhusluft. Visar COP eller SCOP hur mycket värme värmepumpen ger?

Nej, COP och SCOP är endast jämförelser mellan hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till vad den förbrukar. Det är vanligt att svaga pumpar har högt COP och SCOP eftersom de har väldigt låg förbrukning, men de ger inte så mycket värme. Problemet med en för liten värmepump är att den får jobba hårt samtidigt som den ändå lämnar för lite värme. Då blir besparingen inte så hög. Högt SCOP = bästa värmepumpen?

Nej, som ni kan läsa ovan är ett högt SCOP inte en genväg till att hitta den bästa värmepumpen. Vi på Luftia anser att man borde kombinera ett bra SCOP-värde med en hög värmeeffekt för att hitta den bästa värmepumpen.
Vi rekommenderar även att man överdimensionerar sin värmepump litegrann. Läs mer om anledningar till detta under fliken "Vanliga frågor" och frågan "Varför bör en värmepump överdimensioneras?"